eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kjøbenhavn. Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen

Kjøbenhavn. Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen

Kbh., Thiele, 1857

Claudius Rosenhoff (1804-1869)


Note: I modsætning til den trykte udgave, er registeret her opsat i en spalte.


Indholdsfortegnelse
Side 1-30 . 31-60 . 61-90 . 91-120 . 121-150 . 151-180 . 181-213
Register . Indklæbede plancher


Register.

_____


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Abel Cathr. Boder. 64. 114.
Absalons Brønd. 70.
Academi f.d.sk. Kunster. 88. 127.
Alexandertoget. 71. 161.
Alhambra. 184.
Aleenberg. 185.
Almindl. Hospital. 64. 106.
Almue= og Borgerskolevæsenet. 126.
Amager. 211.
Amagerbro. 212.
Amagerport. 27. 211.
Amagertorv. 17.
Amaliegade. 13. 14.
Amalienborg. 13. 14.
Amalienborgs Palaier. 82.
Amtstuen (Lerkes Gaard). 95.
Anneplads (see Garnisonspl.)
Anstalter til Uddannelse. 129.
Anthropologiske Museum. 174.
Antik Cabinet. 166.
Antiqvarboghandlere. 123.
Apistempel. 189.
Apotheker. 111.
Arbeiderboliger paa Østerfælled. 201.
Arbeidshuse. 115.
Arresthuus (civile). 21.
Arsenalet. 170.
Artesisk Brøndboring. 173.
Assistentshuset. 118.
Assistents Kirkegaard. 197.
Astronom. Observatorium. 47. 125.
Asyler. 115.
Athenæum. 122.

Badehuse. 30.
Bag=Børsen. 94.
Bageri (Kongens). 69.
Bakken (i Dyrehaven). 207.
Bakkegaarde og Bakkehuse. 192.
Banegaarden. 181.
Bangerts=, Blaagaards= og Bülows=Bro. 196.
Banken. 93.
Barakker. 201.
Belysning. 8.
Bernstorff. 210.
  --   Palais. 86.
  --   Støtte. 210.
Bevertningssteder. 148.
Bibliothek, det store kgl. 119.
  --  det Classenske. 121.
  --   Universitetets. 120.
Bidstrup. 110. 196.
Bispegaard. 39.
Blaagaard. 196.
Blindeinstitut. 110.
Boghandlere. 122.
Bogtrykkerier. 123.
Bombebøssen. 116.
Borchs Collegium. 101.
Borgercorps. 10.

214

Borgerdyden. 126.
Botanisk Have. 89.
Brandfors. Compt. 93.
Brandvæsenet. 10.
Brede. 209.
Bredgade (s. ogsaa Norgesg.) 15.
Brevkasser. 115.
Broncegruppe. 81.
Bryggerier. 143.
Brødremenighed. 64.
Brøndanstalt (Rosenborgs). 31. 79.
Budolphi=kloster. 116.
Børnehospital. 110.
Børnehuset. 196.
Børnehuus=Bro. 33.
  --   =Kirke. 59.
  --   =Torv. 36.
Børsen. 90.
Børssal. 92.
Børstaarn. 92.

Caffehuse. 148.
Canceliet. 67. 70. 94.
Caserner. 172.
Casino. 133.
Catholsk Kirke. 62.
Charlottenborg. 87.
Charlottenlund. 203.
Chinesiske Lysthuse. 189. 192.
Christiansborgslot. 66.
Christianshavn. 5.
Citadellets Kirke. 52.
Citadelsveien. 200.
Clasens Have. 200.
Climatet. 2.
Colonnaden. 84.
Colossæum. 184.
Communalbestyrelsen. 9.
Communitetsbygning. 99.
Conditorier. 148.
Consistorii=Huus. 99.
Cultusministeriet. 95.

Dagblade ("Fædrel.", "B.T.", "Flyvep." etc.) 149.
Dagbladenes Erindringsliste. 153.
Daguerreotypister. 145.
Damp=Etablissementer. 146.
Dampkjøkkenet. 118.
Dands. 138.
Dannelsesanstalter (høiere). 128.
Danneskj.=Laurv. Palais. 86. 87.
Dehns Palais. 86.
Dokken. 173.
Doseringen. 194.
Dragør. 212.
Dramatiske Selskaber. 136.
Drikkevand. 4.
Dronninggaard. 210.
Droschker. 175.
Dyrehaven. 202.
Døvstummeinstitut. 110. 200.

Efterslægten. 126.
Ehlersens Coll. 101.
Enerum. 209.
Engelske Kirke. 64.
Enghaven. 193.
Enighedsværn. 28. 182.
Eremitagen. 208.
Eriksens Palais. 89.
Erindringsliste (see Dagblade).
Ermelunds=Krat. 209.
Esplanaden. 12. 139.
Etablissementer. 142.
Etnographisk Museum. 162.
Evang. luth. Frimenighed. 65.
Exerceerplads. 74.

Fabriker. 140.
Falconeerallee. 187.
Farimagsvei. 183. 194. 200.
Farum. 210.
Fasangaarden. 189.
Fattigvæsenet. 9.
Fechtels Hospital. 116.
Figursal. 89. 170.
Fisketorv. 36.
Flaaden. 5.
Folkeforlystelser. 138.

215

Folkemængde. 5.
Folkething. 72. 174.
Forbedringshuset. 59. 196.
Foreninger. 139.
Fortogsret. 8.
Fortunen. 209.
Fredens Mølle. 146. 212.
Frederiks (tydske) Kirke. 58.
Frederiksberg=By. 187.
Frederiksberggade. 22.
Frederiksberg=Have. 188.
  --   Kirke. 186.
  --   Kirkegaard. 185.
  --   Slot. 189.
Frederiksdal. 210.
Frederiksgade. 13.
Frederiksholmscanal. 33. 73.
Frederiks Hospital. 104.
Frederikskirken (see Marmork.)
Frederiksplads. 82.
Frelsers Kirke. 54.
Friboliger. 117.
Frihedsstøtten. 179.
Frumurerloger. 140.
Fruekirke. 38.
Frueplads. 35.
Fuglesamling (Dr. Kjærbøllings). 167.
Fugleskydning. 138.
Furresøen. 210.
Fæstningsværker. 6.
Fødselsstiftelsen. 2. 109.

Gaders Længde. 8.
Galvanoplastik. 103. 145.
Gamlekongevei. 183.
Gammelholm. 172.
Gammelstrand. 36.
Gammeltorv. 18.
Garnisonshospital. 108.
Garnisons Kirke. 14. 51.
  --   Kirkegaard. 200.
Garnisonsplads. 14.
Garnisonsskolen. 129.
Gasværket. 183.
Generalitetsbygningen. 67.
Gjentofte. 210.
Gjæstgivergaarde. 147.
Glasværk. 212.
"Godgjørenhed". 117.
Graabrødre Torv. 34.
Græsk catholsk Menighed. 64.
Grønningen (see Esplanaden).
Guldhuset. 108.

Haandværkerstiftelsen. 117.
Halmtorvet. 22. 34.
Hamb. Sjæleboder (s. Fechtels Hosp.)
Handel. 7.
Handelsacademier. 128.
Harboes Enkefruekloster. 116.
Hauserplads. 35.
Havnedistricter. 10.
Hefteskrifter. 153.
Helliggeistes Kirke. 49.
Herculespavillon. 80.
Hippodromet. 135.
Hjortholm. 210.
Hoftheatret. 69. 132.
Hollænderby. 212.
Holmens Bro. 32.
  --   Kirke. 52.
Holst. Lethreb. Palais. 90.
Hospital for Sindssvage. 109.
Hoteller. 147.
Hotel d'Angleterre. 16. 17. 137.
Hotel du Nord. 16. 131.
Hveen. 206.
Høibro. 32.
Høibroplads. 17.
Høiesteret. 174.

Jdiotanstalt. 110. 192.
Jernbanestation. 180.
Jndustriforening. 140.
Johanneskirken, St. 37. 196.
Justeerkammeret. 21.
Jægersborg. 209.

216

Jægersborg Dyrehave (see Dyrehave).
Jørgenssø, St. 194.

Kalkbrud. 212.
Kalkbrænderier. 30. 200. 202.
Kanikestrædets Theater. 136.
Kastrup. 212.
Kan Lykkes Gaard. 59.
Kilden (i Frederiksbergh.) 189.
  --   (i Dyrehaven). 206.
Kirsten Pils Kilde. s. S.
Kirsebærgangen. 24. 30.
Kærlighedsstien. 194. 200.
Kjøbmagergade. 17.
Kjøkkenkurv. 30.
Køreplan (Jernbanens). 181. 182.
Klampenborg. 31. 203.
Knippelsbro. 31.
Kobberstiksamlingen. 165.
Kongekilden. 209.
Kongelunden. 211.
Kongensgade, St. 13.
Kongenshave (s. Rosenborgh.)
Kongens Klub. 139. 176.
Kongens Nytorv. 15. 16.
Kongevejen. 187.
Krigsministeriet. 67. 95.
Kronprindsessegade. 82.
Kultorvet. 35.
Kunstforeningen. 128.
Kunsthandlere. 128.
Kunstkammer. (162). 166.
Kunst=Museum. 162.

Laaneanstalt (s. Assistentshuus).
Laboratoriet. 58. 172.
Ladegaarden. 115. 195.
Ladegaardsveien. 194.
Landcadet=Academiet. 128.
Land=Etatens Kirkeg. (s. Garnisons Kirkeg.)
Landsthing. 174.
Langebro. 29.
Langelinie. 139.
Lerkes Gaard. 67. 95.
Liigkasser. 119.
Lumbyeske Orchester. 137. 177.
Lyngby. 210.
Lærredsboder. 50.
Løngange (Buegange). 68. 190.

Magleby. 212.
Malerisamling (den kgl.) 168.
  --   (den Moltkeske) 169.
Maleværks Compt. 94.
Mariboes Institut. 129.
Marmorbroen. 33.
Marmorkirken. 13.
Maskerader. 133. 134. 138.
Materialgaarden. 22.
Massmannske Søndagsskoler. 126.
Melchiors Borgersk. 126.
Meiers Minde. 64. 117.
Metropolitanskolen. 39. 125.
Maubelmagaziner. 89. 144.
Militair Høiskole. 128.
Militaire Underviisningsanst. 128.
Moltkes Palais. 86.
Mosaiske Kirkegaard. 197.
Museer. 124.
Museer og Seeværdigheder. 155.
Musik. 137.
Musikforeningen. 137.
Musikhandlere. 123.
Mynt= og Medaille=Cabinet. 78. 159.

Naturaliesamling (Univers.) 173.
Naturh. Museum. 167.
Nicolaiplads og Gade. 35.
Nicolaitaarn. 65.
Nivellement. 36.
Norgesgade. 13.
Nyboder. 5.
Nyhavns Canal. 16.
Nyholm. 6. 173.
Nymølle. 209.
Nytorv. 19.
Nørrebro. 194.

217

Nørreport. 25. (dens Nedbrydning) 193.
Nørretorv. 35.

Oehlenschlägers Fødested. 184, Sommeropholdssted 189, Begravelsessted 186.
Oldsager, Museum for nordiske, 163.
Omnibusser. 175.
Opfostringshuset. 114.
Ordrup. 203. 209.
Ornithologisk Cabinet. 84.
Orthopædisk Institut. 110.

Pas=Comptoir. 9.
Peblingesøen. 194.
Pedermadsensgang. 17.
Pelts Stiftelse. 116.
Perspectivbakken. 191.
Petersens Jomfrukloster. 115.
Petri Kirke, St. 43.
Philosophgangen. 23.
Pilealleen. 187.
Polhøide. 1.
Politi. 9.
Polytechnisk Læreanstalt. 100. 124.
Porcellainsfabrik (Bing & Grøndahls) 141. 193.
  --   (det kongel.) 140.
Porte. 6.
Post=Frimærker. 103. 155.
Postgaarden. 102.
Postvæsnet. 154.
Prindsens Bro (Tøihuus B.) 33.
Prindsens Palais. 73.
Professorboliger. 100.
Proviantering. 10.
Proviantgaarden. 95. 170.

Quadriga. 97.
Qvarterer. 7.
Qvæsthuset (s. Søqvæsth.)

Raad= og Domhuset. 19.
Raadvaddam. 209.
Rahbeks Allee og Støtte. 192.
Reformeert Kirke. 61.
Regentsen. 100.
Regentskirken. 100.
Remiser. 211.
Restaurationer. 148.
Retterstedet. 28.
Riddersale. 71. 77.
Ridebane. 68.
Ridehuset (Gardernes). 23.
Ridehuus (lukkede). 69. 137.
Rigsdagsforhandlinger. 174.
Rigsklenodier. 78.
Rigsraadet. 174.
Rolighed. 195.
Rosenborghave. 78.
Rosenborg Mærkværdigheder. 155.
Rosenborgslot. 74. 79.
Runddelen. 187.
Rungsted. 209.
Rustkammer (see Arsenal).
Rüssensteen. 6. 28.

Saltholm. 212.
Sangforeninger. 137.
Schimmelmanns Palais. 85.
Schoustrupsgaard. 17.
Selskab for nord. Kunst. 128.
Skibskirkegaard. 200.
Skodsborg. 209.
Skolesang. 137.
Skolevæsen. 125.
Skovshoved. 203.
Skydebane, den kgl. 183.
Slagterboder. 34. 35. 36. 66.
Slotsholm. 94.
Slotskirke. 60. 68.
Slukefter. 203.
Smalebakke (s. Perspectivb.)
Snorre Bro. 33.
Solitude. 197.
Sommerlyst. 185.
Sorgenfri. 200.


218

Sortedamssø. 194.
Spadseregange. 139.
Sparekassen. 119.
Springforbi. 209.
Springvand. 18.
  --   (Rosenborgs). 79.
Staldene (de kgl.) 69.
Statuen paa Amalienborg. 82.
Statuen paa Kongensnytorv. 15.
Steentrykkerier. 123.
Stempelpap. Compt. 67. 95.
Stormbro. 32.
Stormgade. 32.
Strandmøllen. 209.
Strandstræde. 15.
Strandveien. 202.
Studentercomedier. 136.
Studiigaarden. 98.
Støberier. 143.
Størrelse (Stadens) 4.
Sundbyøster og =vester. 211.
Sundhedstilstand. 2.
Synagogen. 62.
Søbade. 205.
Søcadetacademiet. 129.
Sø=Etatens Hosp. 108.
Sø=Etatens Kirkegaard (s. Skibskirkegaard).
Søllerød. 210.
Sølyst. 203.
Søndermarken. 191.
Søqvæsthuset. 109.

Taarbek. 205.
Taarnby. 212.
Technisk Institut. 127.
Telegraphstation. 103.
Temperatur. 2.
Theater (det kgl.) 129.
Thinghuset. 197.
Thorvaldsens Arbeider til Fruekirke. 40-42.
Thorvaldsens Museum. 96. 160.
Thotts Palais. 87.
Thymes Pleiehuus. 115.
Tivoli. 176.
Tivoli Theater. 136.
Toldboden. 12.
Trekroner. 6.
Treschows Stiftelse. 117.
Trinitatis Kirke. 45.
Trommesalen. 11. 183.
Trøstens Bolig. 117.
Tøihuset. 213. (see ogsaa Arsenalet).
Tømmerpladsen. 28. 182.

Ugeskrifter. 152.
Ulfeldtsplads (s. Graabrødret.).
Ulrichsenske Stiftelse. 117. 196.
Understøttelsesanstalter og Selskaber. 118.
Universitetet. 123.
Universitetsbygningen. 98.

Vaccinationsanstalt. 110.
Vagtparaden. 137.
Vagttaarn (s. Nicolaitaarn)
Waisenhuset. 114.
Valby. 192.
Walkendorfs Coll. 102.
Vandforsyning. 8.
Vandkunsten. 35.
Vandværk. det nye, 194.
Vartou. 9. 112.
Vartoukirke. 64.
Veirlig. 3.
Verksteder (Kunst og Haandv.) 144.
v. Westenske Institut. 126.
Vesterbro. 175.
Vesterbroes Theater. 135.
Vesterport. 25. 175. 193.
Veterinairskolen 111. dens Skeletsamling 174.
Vilders Bro. 33.
Vildmanden. 137.
Vimmelskaftet. 17.
Winstrupsmølle. 193.
Vodrufsgaard. 195.

219

Volden. 23.
Voxcabinet. 184.
Vægtere. 9.
Værnedamsveien. 184.
Wærnske Institut. 117.

Xylographer. 144.

Zahlkammeret. 67. 70. 94.

Øiensyge. 110. 191.
Ølbryggerier, baiersk 187. o.fl.St.
Ølhaller. 143.
Ørholm. 209.
Ørsted, H. C.'s Büste. 103.
Østerbro. 199.
Østerfælled. 201.
Østergade. 17. 139.
Østerport. 27.
Øvrighed. 9.


220

Side 1-30 . 31-60 . 61-90 . 91-120 . 121-150 . 151-180 . 181-213
Register . Indklæbede plancher

Opdateret: fre nov 29 22:36:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top