eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630

Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630

Kbh., Nielsen & Lydiche, 1881

Reinhold Frederik Severin Mejborg (1845-1898)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR-teknik hos eremit.dk i marts 2002.

Ændringer i forhold til originalen:
En tom skarp parentes: [], er brugt hvor originalen angiver flademål med en firkant. Kursiv er brugt hvor originalen fremhæver ord med spærret skrift. Hvor originalen angiver dødsår med et kors, er her brugt "d.".


< Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

 

BORGERLIGE HUSE


SÆRLIG


KJØBENHAVNS PROFESSOR-RESIDENTSER


154O - 1630.


AF


R. MEJBORG.


_________________________________________

MED ET LITHOGRAPHERET KORT.

_________________________________________


KJØBENHAVN.

FORLAGT AF G. E. C. GAD .

TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE.

1881.

[I]

 

[tom side]

[II]
 

 

FORORD.

_____

Da Hr. Professor Matzen i Anledning af Universitetsfesten 1879 overdrog mig Udførelsen af nogle Tegninger af de ældre Universitetsbygninger, blev jeg bekendt med det rige Materiale, Universitets-Archivet indeholder til Oplysning om Professor-Residentserne, hvis Bygningsmåde selvfølgelig stemte overens med Datidens velhavende Borgerhuses.

Directionen for Carlsberg-Fondet satte mig senere i Stand til at bearbejde ovennævnte Materiale, og Resultatet af dette Arbejde er nedlagt i efterfølgende Skrift. - Regnskabs-Uddragene, hvorpå det er bygget, ere for omfattende til, at de kunne medfølge som Bilag. De vigtigste af dem ville derfor blive henlagte som Manuscript i Oldnordisk Museums Archiv. I Noterne ere de betegnede ved det Calenderår, hvormed Regnskabsåret begynder , og ved Bogstavmærker, som referere sig til ovennævnte Manuscript.

Medens jeg var i Færd med Forarbejderne, udkom anden og tredie Bog af Hr. Dr. Troels Lunds »Danmarks

[III]
 

 

og Norges Historie i Slutningen af det 16de Århundrede«, og da de fleste Anskuelser, som ere fremsatte der, stå i Strid med de Resultater, mine Undersøgelser have ledet til, har jeg været nødsaget til at imødegå dem, for så vidt Hr. Doctoren og jeg have behandlet de samme Emner. Følgelig gælde mine Indvendinger særlig Afsnittet om Købstadboliger i anden Bog. I Noterne er denne i Regelen betegnet: »T. L.«. I Citaterne har jeg foretaget en Del Udhævelser.

Sluttelig skal jeg tilføje, at Hr. Dr. H. Rørdams Personalhistorie i hans »Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621« har ydet mig en meget betydelig Hjælp ved Ordningen af Materialet.


Kjøbenhavn, den 10de April 1881.

R. Mejborg.

__________

[IV]
 

 

INDHOLD.

_____

Side
I. Indledning 1.
II. Bygningsforhold 9.
III. Materialier 18.
IV. Arbejdsfolk 22.
V. Bygningsmåden 26.
1. Kælderen, Grundsten og Tømmerværk 26.
2. Tage 27.
3. Vægge 29.
4. Lofter 30.
5. Ildsteder 32.
6. Gulve 34.
7. Trapper og Svaler 37.
8. Døre 38.
9. Vinduer 39.
10. Priveter 45.
11. Hegn 48.
12. Brolægning 49.
13. Brønde 53.
VI. Værelser 55.
VII. Professor-Residentser 1581 65.
1. Professor-Residentser 1581 65.
2. Professor-Residentser før og efter 1581 samt Nabogrunde 79.
VIII. Techniske Udtryk og gammeldags Ord 90.
IX. Text til Kortet 93.
X. Kort over Professor-Residentser 97.

__________


[V]
 

 

[tom side]

[VI]
 

 

BORGERLIGE HUSE.


[VII]
 

 

[tom side]

[VIII]
 

< Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top