eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630

Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630

Kbh., Nielsen & Lydiche, 1881

Reinhold Frederik Severin Mejborg (1845-1898)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR-teknik hos eremit.dk i marts 2002

Ændringer i forhold til originalen:
En tom skarp parentes: [], er brugt hvor originalen angiver flademål med en firkant. Kursiv er brugt hvor originalen fremhæver ord med spærret skrift. Hvor originalen angiver dødsår med et kors, er her brugt "d.".


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

 

90


Techniske Udtryk og gammeldags Ord *).

__________


Astrag, Gulvfliser. (Sml. Molbechs Gloss.).
Bislag, åben Forstue foran Gadedøren, dannet af et Tag, som hviler på Stolper. (Benævn, endnu i Brug. Sml. Molbechs Gloss.).
Borgmestersten, en Række brede Sten langs Midten af Gaden. (Benævn, endnu i Brug. Sml. Moths Ordb.).
Buer, Vinduesbuer, Vinduesrammer. (Betydn. fremgår af Universit. Regnsk.). >
Bulhus, Bjælkehus, hvis Vægge dannes af vandrette Tømmerstokke. (Moths Ordb.).
Bulværk, Plankeværk. (Vidensk. Selsk. Ordb.).
Deller, Deler, Planker. (Molbechs Gloss.).
drage Væggen, udstyre den med løse Tapeter. (Sml. Molbechs Gloss.).
Flagsten, Tagsten. (Betydn. fremgår af Universit. Regnsk.).
Gemak, Retirade. (Betydn. fremgår af Universit. Begnsk.).
Glindings Tapeter, Lærreds Tapeter, broderede med broget Garn. (Moths Ordb.).
Glød-Sax, Sax og Tang, hvormed Tobaksrygere toge Gløder af Ildpotten. (Benævn, endnu i Brug i Vendsyssel).
Halvhus, Hus med Halvtag. (Betydn. fremgår af Universit. Regnsk.).
Hammer, vandret Tømmerværk, som forbinder Stolperne foroven i Bindingsværk og Bulværk. (Benævn, endnu i Brug. Vidensk. Selsk. Ordb.).
Hemmelighed, Hemelhus, Hemmelig-Mag, Retirade. (Molb. Gloss.).
Hilde, at forsyne Tavlene i Vægge, som skulde klines, med Stived. (Betydn. fremgår af. Universit. Regnsk. Sml. Hild, Lofte af Stænger eller Rafter. Molbechs Dial. Lex.).

__________

*) De gammeldags Ord ere gengivne i den Form, hvori de forekomme i Regnskaberne. Forklaringerne skulle kun tjene til Forståelse af Udtrykkene, da sproglige Undersøgelser ligge udenfor Forfatterens Område.

 

 

91

Ildpotte, Metal Potte, hvori man satte Gløder på Bordet til Brug for Tobaksrygere. (Benævn, endnu i Brug i Vendsyssel).
Junge, Spand. (Molbechs Gloss.).
Kindsten, Borgmestersten. (Moths Ordb.).
Kirkekar, Kar på Slædegænger, benyttes i Ildebrands Tilfælde. (Benævn, endnu i Brug).
Kirkerist, Jernrist, der ligger som Bro over Graven, der spærrer for Døråbningen i Kirkegårdsmuren. (Benævn, endnu i Brug. Sml. Moths Ordb.).
Krybe-Krage, Lægte med Trin på begge Sider, som Tyve brugte at krybe op ad. (Moths Ordb.).
Krævehus, Retirade. (Moths Ordb.).
Lergård, Hegn, som dannes af Bindingsværk. (Betydn. fremgår af Universit. Regnsk.).
Lerkliker, Lerslåer, Lermand, Arbejder, som kliner Vægge m. m. (Betydn. fremgår af Universit. Regnsk. Sml. Vidensk. Selsk. Ordb.).
Lillehus, Retirade. (Vidensk. Selsk. Ordb.).
Løsholter, vandret Tømmerværk, som forbinder Stolperne i Bindingsværk. (Benævn, endnu i Brug. Sml. Vidensk. Selsk. Ordb.).
Nålestol, Udsalgssted på åben Gade uden Skur eller Telt, således som det nu til Dags findes på Vandkunsten. (Benævn, endnu i Brug. Joh. Stenstrup: Kong Valdemars Jordebog).
Pilat, Retirade. (Betydn. fremgår af Universit. Regnsk. Sml. Daniel Sanders tyske Ordb.).
Pligskarl, Plidskarl, Håndlanger. (Molb. Dial. Lex.).
Privet, Retirade. (Vidensk. Selsk. Ordb.).
Secret, Retirade. (Vidensk. Selsk. Ordb,).
Skyde igen, styrte sammen, Udtrykket brugt om Brønde. (Vidensk. Selsk. Ordb.).
Skælnekalk, Skælkalk, Kalk til at skælne med. (Molbechs Ordb.).
Skælne, skælle, tætte Taget med Kalk. Redskabet, hvormed dette Arbejde udføres, kaldes endnu en Skæl-Ske. (Betydn. fremgår af Univers. Regnsk. Sml. Vidensk. Selsk. Ordb.).
Sprinkel, Sprinkelværk, Gitterværk, Tralværk. (Molbechs Gloss.).
Spærjærn, tynde Jærnstænger, der sidde tværs over Blyvinduer og . støtte Sprosserne. (Betydn. fremgår af Universit. Regnsk.).
stene Huset, lægge Grundsten. (Moths Ordb.).
Stived, Stigved, korte Rafter, Knippebrænde, brugt til Tremmeværk i Tavlene i klinede Vægge. (Betydn. fremgår af Universit. Regnsk.).
Svinegel, Svinesti. (Vidensk. Selsk. Ordb.).
Tinge, fortinge, underhandle, accordere. (Molbechs Ordb.).
Udskud, Halvhus, hvis Tag danner en Forlængelse af en anden Bygnings. - Findes hyppigt ved gamle Købstadhuse, som have to

 

 

92

Stokværk mod Gaden og et mod Gården. Udskudet, som altså er opført langs med Hovedbygningens Gård-Façade, indeholder ofte en særlig Række Værelser, og som Følge heraf komme de Værelser, som oprindelig vendte ud mod Gården, til at danne en Række mørke Værelser midt i Huset. (Benævn, endnu i Brug. Sml. Moths Ordb.).
Vedhammer, Vedkast, Vedskjul, Brændehus. (Molbechs Ordb.),
Vindovn, Ovn med Dør, Modsætning til Bilægger. (Benævn, endnu i Brug i Jylland. Molbechs Ordb.).
Vindues-Buer, se Buer.
Vindues-Maller, Bøjler, hvormed Hasper ere fastgjorte. (Benævn, endnu i Brug).
Vingsten, Tagsten. (Molbechs Gloss.).


__________


 

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top