eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I-VI
    - indholdsoversigt

Kbh., G. E. C. Gad, 1877-92

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


Indholdsoversigt
Indholdsfortegnelse del I . II . III . IV . V . VI

Indholdsoversigt del I - VI

(Tilpasset webudgaven.)

__________


Introduktion til webudgaven
I. Kjøbenhavn i Middelalderen
II. Kjøbenhavns Historie indtil Reformationens Indførelse
III. Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, første del
IV. Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, anden del
V. Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699
VI. Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730)


Introduktion til webudgaven

"Kjøbenhavns historie og beskrivelse" er Oluf Nielsens bud på en samlet beskrivelse af Københavns historie indtil ca. 1720. Værket består af 6 bind eller dele. Omtrent samtidig med dette arbejde, samler og udgiver han kildesamlingen Københavns Diplomatarium.

Føste del udkom i 1877. I efterskriften skriver Oluf Nielsen: "Bogen har faaet et dobbelt Titelblad, da forfatteren haaber at kunne fortsætte dette Skrift til Nyere Tid". Det lykkedes at fortsætte beretningen om byens historie frem til ca. 1720. Sjette og sidste del af værket udkom 1892.

Oluf Nielsen fik en del kritik af sine samtidige, fordi han ikke udfyldte lakuner i arkivmaterialet med sammenlignende studier af andre købstæders historie. I dag kan vi takke Oluf Nielsen for, at han fastholdt, kun at fortælle den historie han direkte kunne udlede af arkivalierne.

Den lange, og tilsyneladende usikre udgivelse, kan formentlig forklare det noget uensartede udseende værket har fået. Til nogle dele af værket findes stikordsregister og indholdsfortegnelse, til andre ikke. Værket består af 6 bind betegnet første del, anden del o.s.v., hvoraf 3. og 4. del udgør et hele, som første og anden del af det store afsnit om "København i aarene fra 1536-1660".

Værket indeholder en række satsfejl. I 4. del er kapitlerne nummereret forkert, enkelte steder er sidenumre forkerte og flere steder er der uoverensstemmelser mellem en notes nummer og henvisningen til den i teksten. Disse, samt enkelte oplagte trykfejl, er rettet i denne webudgave.


Opdateret: ons feb 16 21:22:18 CET 2005
Publiceret: tir jan 11 19:13:02 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top