eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn i Middelalderen.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I

Kjøbenhavn i Middelalderen
    - Tilføjelser og rettelser

Kbh., G. E. C. Gad, 1877

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

325

Tilføjelser og Rettelser *),

_____

S. 12 L. 12: Kongebreve af 1431, 1433 og 1434, daterede in curia nostra Seritzloff, findes i Diplom. Norv. IV. 621, V. 457, D. Mag. I. 99.

S. 16 L. 8: vesten for Købmagergade, læs: vesten for den daværende Købmagergade, og Haverne i Byens Udkanter.

S. 21 L. 6 fra neden: vestre, læs: østre.

S. 21 L. 5 fra neden: sønden, læs: østen.

S. 33 L. 2 fra neden: 1333, læs: 1332.

S. 40 L. 2: væres, læs: været.

S. 48 Anm. Ifølge Meddelelse af Hr. Etatsraad Herholdt kan der intet være i Vejen for at sætte Taarnets Alder til 1290.

S. 49 L. 18: Dr. Burmann Becker mener, at de Broer, der nævnes i Forbindelse med Plankerne, er Træstolper bagved disse, paa hvilke Forsvarerne stod op, naar de vilde skyde.

S. 49 Anm. Ifølge Oplysning af Hr. Registrator Plesner oplyses Hommej af Bremisch-niedersachsisches Worterbuch S. 574: Hameine som en Barriere udenfor en Port og i videre Forstand som enhver Indhegning, Pallisader, jfr. Hovmeden i Randers og Ny D. Mag. II. 304.

S. 52 L. 23. Kattesund kan godt være Navnet paa en aaben men grundet Strand, som f. E. i Aalborg, hvor det er en Del af selve Limfjorden, der hedder saaledes. Om Navnets Oprindelse findes en anden Oplysning S. 309.

S. 71 L. 9. Borgmestrenes Tal var vist altid 2, saaledes K. D. I. 279: bode borgmestere.

S. 75 L. 2 fra neden: nævner, læs: nævnes.

S. 85 L. 15: 1524, læs: 1523.

S. 85 L. 17: det, læs: den.

S. 93 L. 17 fra neden: 1496, læs: 1492.

S. 112 L. 15. Hamber, Hambore, betyder et Hul til at lade et Tov løbe igennem, opr. húnbora, af hun, Mastetop, paa norsk endnu hambora og honbora (Molbechs Glossarium I. 324, Aasen norsk Ordbog S. 298). Da der skulde lægges Hamber ovenpaa Pælene ved Højbro, saa maa det være Plan-

__________

*) Flere af disse skyldes Hr. Bibliotheksassistent C. Bricka.


326

     
ker med Huller i til at befæste Skibene ved og jeg har derfor formodet, at Jærnringe var befæstede paa Hamberne. Endnu hedder det øverste af et Bolværk Hammer, hvilket altsaa er afledet af det gamle húnbora.

S. 119 L. 11: Matkap, læs: Matskap.

S. 121 L. 16: oc vti kruwen maa dog vist med Rosen vinge oversættes ved foruden udi Kroen, idet Meningen er, at hver Borger maatte baade have Øltapning i Ølhuse og i sit eget Hus for siddende Gæster.

S. 125 L. 6. Om Arild Vogns Rodemaal rettes efter S. 308.

S. 130 L. 11. Rettersted var formodenlig ogsaa paa Rosengaarden ved S. Gertrud. Jfr. S. 321.

S. 135 L. 13: Kongens Foged, læs: Biskoppens Foged.

S. 141 L. 16: A. Holbæk, læs: J. Holbæk.

S. 150 Anm. Dekanus Olaf Bjørnsen døde 1313 (S. R. D. I. 298).

S. 163 L. 4 fra neden: miuores, læs: minores.

S. 167 L. 13. 1824 fandt man ved at grave i Trompetergangen en stor Mængde Menneskeben, se O. Wolffs Journal 1825 I. 153.

S. 167 L. 23. Det fremgaar ikke bestemt af det paaberaabte Dokument, at Klosterstrædes nordre Ende gik i en anden Retning end nu som en Fortsættelse af Skindergade, hvorfor jeg ej heller har turdet betegne det saaledes paa Grundtegningen.

S. 171 L. 11: paa Rosengaarden, læs: ved Rosengaarden.

S. 173 L. 8. A. Heise mener (Ny kirkehist. Saml. V. 297), at Povl Helgesens Prædiken angik Kongens Forhold til Dyveke.

S. 179 L. 8 fra neden: Afladshandlne, læs Afladshandlen.

S. 182 L. 4 fra neden: Graabrødre Hospital, læs: Graabrødre Kloster. L. 12 f. n.: Beravelseskapel, læs: Begravelseskapel.

S. 193 L. 3 fra neden. Eskilstorp antager Allen (De tre nord. Rigers Hist. IV. 1. 242) for det i Smaaland.

S. 198 L. 18: fattigt, læs: "fattigt.

S. 200 L. 20. Frederiksborggade gaar ud.

S. 206 L. 9: Frue (domina), læs: domina (Frue).

S. 206 L. 10: som, læs: om.

S. 207 L. 15: Rytter, Profos, læs: Rytterprofos.

S. 218 L. 7 fra neden: den, læs: det.

S. 231 L. 2: verdsige, læs: verdslige.

    -     L. 13: hvert, læs: visse.

S. 232 L. 5: Borgmestervalg", læs: Borgmestervalg).

S. 283 L. 11: Krønike, læs: Krønikeskriver.

S. 286 L. 20: Stadsretterne, læs: Stadsretten.


__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn jan 9 15:27:12 CET 2005
Publiceret: søn jan 9 15:27:09 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top