eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.119

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 100
Nummer: 119


<-Forrige . Indhold . Næste->

119.

23 Avg. 1709.

Om Saltholmens Forsyning med Levnedsmidler.

Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi til at præcavere, næst Guds bistand, vore riger og lande imod den til Dantzig og andre stæder der omkring i Øster søen grasserende farlige smitsom sygdom iblant andet allernaadigst have anordnet, at paa dend øe Saltholmen vorder, det snareste muligt er, opbygt pakhuse og vaanhuse for de reisende, som fra samme stæder kommer, at holde deris fyrgetyve dages lager og lade deris hidbragte vare oplegge udi, og det uforbegiengeligen vil være fornøden, at der bliver beskikket visze folk til at sendes til bemelte Saltholm der at handle, omkaste, oppakke og i lufften udsprede, saa og igien, naar ald frygt og fare er overstaaet, indpakke alt det goeds, som der oplegges, saa er voris etc., at j strax ej alleene beskikker saa mange folk, som fornøden giøres tid efter anden efter skibenes og varenes mængde, som ankommer, til dend ende did til Saltholmen at sendes, og med dennem accorderer om, hvad en hver effter sin tieneste og opvartning om ugen billigen bør at have, men end og den anstalt giører, at fornefnte Saltholm bliver forsynet med ald fornøden proviant og nødtørfft, paa det saavel disze arbeids folk som og alle passagerer, som vorder indlagt der i husene til deris fyrgtyve dagis lager at holde, behørig livs ophold for penge og efter en rigtig taxt, som j paa varene haver at sætte, kand have. Hvad ellers den bekostning angaar, som i forskrevne maader nødvendigen vil giøres, derpaa have j verificerede specificationer til os elskel, vores deputerede ved voris financer at indgive, saasom vi allernaadigst have beordret dennem til des betaling, indtil angaaende omkostningerne en rigtig repartition paa publicum bliver giort, forskud, og anordning at giøre. Dermed etc. Hafniæ d. 23 augusti 1709.

Sæl. Tegn. LVII. 270-72.

VIII s.100

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 4 21:08:19 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top