eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.611

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 412-413
Nummer: 611


<-Forrige . Indhold . Næste->

611.

28 Marts 1693.

Om Indpas i Vintappernes Næring.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom endeel af viintapperne her i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc sig beklage, hvorledis dennem største indpas i deris næring oc brug schal tilføyes af adschillige fremmede ledige fasbinder svenne, i det de fleeste af saadanne personer skal paa deris egen haand henligge, oc naar nogen skibsladning med viin hidkommer, skal de omløbe fra en kiøbmand til en anden oc tilbyde deris tieniste. De skal oc omsider paatage sig at betiene kiøbmændene med heele skibsladninger viin af skibene at udlosse oc forsee, indtil viinen i pakhuusene kand vere bleven indbragt, da de dog icke skal være i nogens virchelig

VII s.412

tieniste, langt mindre vere boesiddendis eller deris borgerskab have vundet, da ville vj hermed allernaadigst have anordnet, at ingen fasbinder svend, som her i staden ei sit borgerskab paa fasbinder profession haver taget oc holder dug oc disk, ei heller haver nogen virchelig tieniste enten hos en viinhandler eller fasbinder, som er borger her sammestedz, maa betiene nogen kiøbmand eller anden med nogen viin udi eller af skibene at ind- oc udlosze eller at forsyne oc omtappe enten udj packhuse eller kieldere, under tre rixdalers straf, men samme næring hos de fasbindere, som ere borgere her i staden, alleene at forblive, saa at hvo, der en fasbinder svends tieniste kunde behøve oc ei ville bekoste at holde hannem virkelig udj tieniste, skal lade sig betiene af de personer, som en fasbinder oc viinhandler, der sit borgerskab paa samme procession haver vundet, hannem beskicker, hvorimod fasbinderne oc viinhandlerne skal vere forbundne at betale oc svare til dend skade, som ved dend beskikkede fasbinder svends forførelse eller forsømmelse beviisligen kand være foraarsaget. Thj er voris etc., at du kiøbmændene oc andre vedkommende sligt j voris nafn til allerunderdanigste effterretning strax tilkiendegiver oc siden derover alvorligen holder. Dermed etc. Hafniæ d. 28 martij 1693.

Sæl. Tegn. XLIX. 54-55.

VII s.413

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 30 19:18:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top