eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1147

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 746
Nummer: 1147


<-Forrige . Indhold . Næste->

1147.

17 Marts 1705.

Om Søernes Rensning.

De committerede over Kiøbenhavns vandvæsen.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saa som vi have fornommen, at een deel af de søer, som bespiser denne voris etc. Kiøbenhavns vand-verker, ere med aarlig til voxende rør, siv og anden grøde paa mange stæder gandske begroede, hvor af icke alleeniste grunden med muder og ureenlighed opfyldes til søernis merkelig formindskelse, men end og vandenes fordervelse og usundhed med tiden kunde være at befrygte, saa er voris etc., at j til alt dette i tide at forekomme drager alvorlig omsorg, at alle de søer, som staden haver sine vande fra, fornemlig Sorte dam og Pebling søen for pompe vandene og Ulszløf(!) søe for spring vandene, saa meget som mueligt er, blive opryddede og rensede i det ringeste aarligen saa stoer en pladtz udi en af samme søer, som kand giøre et hundret favne i breden og et hundret favne i lengden, hvortil j udi nærværende aar skal lade giøre en begyndelse udi Sorte dam paa en stæd, hvor det meest fornøden eragtes, og siden her efter continuere med lige saa stor en pladtzes opryddelse aarlig, indtil forskrevne begge søer kommer i deris rette skik, alt paa dend maade, at omkostningen bliver lige deelet mellem alle compagnier og hovet render, enten arbeidet falder udi spring vandenes eller pompe-vandenes søer, saaviit denne aarlig udryddelse vedkommer. Thi ved andre uden-verker som sluser, gryfter, demninger og deslige forbliver det med et hvert slags vandes bekostningers fordeeling ved sædvanlig brug og maade. Dermed etc. Hafniæ d. 17 martii 1705.

De committerede, som denne befaling udgik til, vare effterskrevne, hr. Conrad greve af Reventlov, Hans Nansen, Oluf Rømer, Povel Vinding, Anders Jacobsen, Johannes Christensen og Peter Klovmand.

Sæl. Tegn. LV. 60-61.

VII s.746

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 20 17:38:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top