eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1134

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 737-738
Nummer: 1134


<-Forrige . Indhold . Næste->

1134.

24 Jan. 1705.

O. Rømer beskikkes til Politimester.

Oluf Rømer.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom voris forige etats-, iustitz- og cancellie raad, politiemester og borgemester i voris etc. Kiøbenhavn Claus Rasch ved døden er afgangen, da have vi allernaadigst beskicket og forordnet, saa og etc. os elskel. Oluf Rømer, voris iustitz- og cancelli-raad, assessor i consistorie og voris mathematicus, til at være tillige med politiemester og borgemester i bemelte voris etc. Kiøbenhavn i fornævnte afg. Claus Raskes sted og som i samme tvende charger saa og i deris løn, indkomster og rettigheder hannem virkeligen og fuldkommen succedere. Thi skal bemelte Oluf

VII s.737

Rømer fremdelis være os som sin absolut etc. I særdelished skal hand sig udi samme bestillinger med største flid og vindskibelighed lade finde, rette sig effter hvis ordres og befalinger, som vj hannem meddelendis vorder, og, hvad hans politie-mester charge angaar, indfinde sig udi politie retten, naar dend holdes, og tillige med de andre voris tilforordnede forrette, hvis dennem samtlige udi voris om politiens administration udgangne forordning allernaadigst befales og tid efter anden kand blive befalet, saa og ellers tilbørligen effterleve dend instruction, hannem som politie-mester udi samme voris forordning allernaadigst àparte er given. Saa skal hand og, saaviit hans borgemesters embede vedkommer, forholde sig efter loven og andre kongelige forordninger, som om iustitien enten allerede etc., saavelsom og ellers observere de staden allernaadigste meddeelte privilegier, og hvis til dends opkomst og conservation tienlig eragtes, og sig der udi saa velsom i alle andre maader saaledis skicke og forholde, som det een ærekier etc. Hvorfor vi hermed byde og befale borgerskabet her i Kiøbenhavn, at de forbemelte Oluf Rømer for deris borgemester her effter agter og holder. Og have vi herhos allernaadigst bevilget, at hand maa nyde dend aarlig løn og besolding, som hans politie-mesters charge i camer reglementet allernaadigst tillagt er eller vorder. Givet etc. Hafniæ d. 24 ianuarii 1705.

Sæl. Reg. XLIII. 374-76.

VII s.738

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 19 18:57:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top