eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.90

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 94-95
Nummer: 90


<-Forrige . Indhold . Næste->

90.

1 Maj 1450.

Bythingsvidne om et Arveskøde.

Allæ mæn thettæ breff see eller høræ læsæs helssæ wii Jep Schrædher byfoget i Køpenhaffn, Areld Kruse borgemester, Hans Wat, Gherlagh Floer, radhmen, Danckort Langge, Joseph Pedherssøn

II s.94

oc Morten Nielssøn, bymæn j samæsted, ewinnelighe met gudh oc kungøre allæ nærwærendes oc komendes, at vnner wor herres aar mcdl then thingdag nest effter pinsdag war skicket for oss pa Køpenhaffns bything oc flere gode mæn, som tha nærwerendes waræ, Mathes Michelssøn byman i Køpenhaffn, oc frembar eet open breff met siw helæ henggendis jncigle, hwilket breff war vskrabet oc vstunget, heelt oc vsmyttet, ludendis ord fra ord, som her effter stander. Allæ mæn thette breff see eller høre læses helsser jæch Michel Gregorssøn boendis i Vby ewinnelig met gudh oc kungør alle nærwærendis oc komendis, at jæch wetherkenner mich met thette mit opne breff met frii weliæ oc berad hugh at hauæ sold oc vpladet bescheden man Mathes Michelssøn schomager, byman i Køpenhaffn, all myn ræticheed, part oc deel, som mich ær tilfallen i ræt arff effter myn brodhers dødh, Olaff Gregorssøn kallendis Winther, hwes syæl gudh haue, rørendes gotz oc vrørendes, innen byss eller vden, hwat thet helst næffnes kan, enchte vnnertaghet, til ewinnelighe eyæ haue sculendes, oc wetherkenner mich folt oc alt at hauæ borit aff forscreffne Mathes Michelsøn for forscreffne ræticheed oc arff, swo at mich althings wel met nøghes. Thy tilbynner jæch mich oc myne arffwinge osv. Til en støre forwaring allæ thissæ forscreffne stycke ladher jæch meth weliæ oc witschap henge mit jncigle fore thette breff, bethendis hetherlighæ oc gode mæntz jncigle til withnisbyrdh, som ære Areld Kruse, Niels Jepssøn, borgemestere i Køpenhaffn, Jep Schræder byfoget, Marten Nielssøn, Joseph Schomager oc Lassæ Schræder, bymæn i samæsted. Giffuit oc screffuit i Køpenhaffn anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo feria secunda proxima post dominicam jubilate. At wii swo hauæ hørt oc seet, som forescreuit stander, thet withne wii met wore jncigle hengde for thette breff. Giffuet oc screffuet aar, dagh oc stat, som forescreffuet stander.

Langebeks Afskrift i Dipl. i Geh. Ark. efter »Orig. membr. af vor Frue Kirkes Arkiv 1750«.

II s.95

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 21:40:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top