eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.130

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 126
Nummer: 130


<-Forrige . Indhold . Næste->

130.

4 Maj 1470.

Skjøde til Frue Kirke paa en Del af en Grund i Nikolaj Sogn op til Lilie Fiskerstræde.

For alle them thette breff see eller høræ læses, kwngør oc kennes ieg Biørn Persson borgher i Kiøpnehaffn, att ieg mett myn kiere hwsfruess Talæss raad, wilye oc fulbwr haffuer sooltt oc opladhet oc mett thette mitt opne breff seell oc oplader hederlige vicariis i wor Fruæ kirckæ i Køpnehaffn till ewerdelige eyæ en partt oc deell aff then wor iordtt oc grundtt, som ieg oc forscrefne myn kiere hwsfruæ Talæ nw selffue paa boo, liggendes søndhen till, nordhen nest then vicariorum iordtt, som Andherss Morthensson nw paa boor i sanctj Nicolaj sogn i forscrefne Køpnehaffn, hwilcke forscrefne stycke iordtt er i syn lengæ fra then forscrefne vicariorum iordtt oc till then iordtt, som ieg paa boer, aff sønder oc i nør søtten siælindzkæ alnæ, item aff østher oc i wester fran Per Jenssons børnss iordtt oc till thet lillæ Fiskere stredæ een oc tiwffuæ siælindzkæ alnæ mett all forscrefne stycke iordz oc grundz tilhørelsæ osv. Till en størræ wederkiennelsæ oc forwaring her om er mitt indseglæ mett fleræ dannemendz, som jeg ther till bedhet haffuer, som æræ Nielss Andersson raadman, Law Persson, Hanss Fynboo, Jep Wack oc Jenss Mickillson, burghere i sammestedtt, till windingsbyrdtt hengdæ fore thette breff. Datum Haffnis anno domini mcdlxx feria sexta proxima post dominicam qua cantatur quasimodogeniti.

Gammel Afskrift paa Papir i Geh. Ark. Sammesteds findes samme Skøde 1471 fredagen næst efter den Søndag, som quasimodogeniti synges i den hellige Kirke, til de samme paa den Gaard, Hus og Jord, som vi nu selv ibo, liggende paa et Hjørne norden næst den Vicariorum Jord, som Anders Mortensen nu paa bor, vesten næst Per Jensens Børns Jord i sankt Nicolaj Sogn, er fra Vikariernes Jord og l Nord til Gaden 17 sælandske Alen mindre end j Kvarter, af Øster i vester fra Per Jensens Børns Jord og til det lille Fiskerstræde 21 sælandske Alen. De samme Vidner underskrev.

II s.126

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top